< Terug naar vorige pagina

Project

Veilige bio-aromatische diolen voor duurzame kunstharsgebaseerde tandvulmaterialen

De KU Leuven beschikt over geoctrooieerde methoden om hernieuwbare en veilige aromatische diolen the synthetiseren uit biomassa. Deze diolen kunnen dienen als vervangers voor bisfenol A (BPA), een massaal geproduceerde bouwblok voor bulkplastics zoals polycarbonaat en epoxyharsen. BPA gedraagt zich echter ook als een hormoonverstorende stof en dit geeft aanleiding tot ernstige milieu en gezondsheidsproblemen vooral wanneer er direct lichaamscontact optreedt. Zo wordt BPA gebruikt als essentiële component voor tandcomposietmaterialen om hardheid te kunnen geven aan het eindproduct. BPA-gebaseerde composieten worden tegenwoordig routinematig gebruikt als tandherstellende materialen voor cariësbehandeling of gebroken tanden om het vroegere amalgaam te vervangen. Jammer genoeg, kan een onvolledige polymerisatie van deze tandharsen leiden tot het lekken van BPA in het lichaam. Daarom heft dit multidisciplinaire C3 project tot doel een portfolio van bioaromatische diolen te valoriseren as goedaardige alternativen voor BPA in harsformulaties. Succesvolle producten zullen opgeschaald worden tot de gramschaal en toegepast wordt in duurzame tandcomposieten. Hierbij zullen ze vergeleken worden met BPA composieten wat betreft hun toxicologie, fysico-chemische, thermische en mechanische eigenschappen.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:bisphenol A replacements, dental composites, biocompatibility, biomaterials, material properties
Disciplines:Analytische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie