< Terug naar vorige pagina

Project

Varken lactoferrine als een nieuw antibacterieel middel ter bescherming tegen Chlamydia suis intestinale infecties bij varkens (3S047319)

Een nieuw soort Chlamydia bacterie, namelijk C. suis, werd onlangs aangetoond bij varkens. C. suis veroorzaakt conjunctivitis en reproductiestoornissen bij varkens en kan overgezet worden op het menselijk oog. Het is een veel voorkomend probleem in de varkensindustrie en veroorzaakt daardoor belangrijke economische verliezen. C. suis wordt vaak waargenomen in de darmen zonder dat de varkens klinische symptomen vertonen. Het belang van intestinale C. suis wordt onderschat daar de darm feitelijk functioneert als een reservoir en bron van infectieuze C. suis, leidend tot auto-infectie van de geslachtsorganen. Ons onderzoek gaat zich focussen op het voorkomen van C. suis intestinale infecties bij gespeende biggen. Bovendien komen tetracycline-resistente C. suis stammen wereldwijd voor, wat de noodzaak van een innovatief alternatief voor antibiotica versterkt.Wij gaan onderzoeken of orale toediening van varken lactoferrine (pLF) kan leiden tot het voorkomen/verminderen van C. suis intestinale kolonisatie en afscheiding. Hiertoe zal natief pLF worden gezuiverd uit zeugencolostrum en zal een goedkoop gist-gebaseerd productiesysteem ontwikkeld worden voor de productie van recombinant pLF. Vervolgens zal de antibacteriƫle werking van natief en recombinant pLF tijdens de in vitro levenscyclus van C. suis in intestinale varkens cellen worden bestudeerd. Finaal zal pLF oraal toegediend worden aan varkens om een intestinale C. suis infectie bij gespeende biggen te voorkomen.

Datum:1 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:intestinale infecties
Disciplines:Voeding voor landbouwdieren, Diergeneeskunde van laboratoriumdieren, Industriƫle microbiologie