< Terug naar vorige pagina

Project

Unieke IsoPlexis-technologie voor multiplex-gebaseerde functionele profielanalyse van individuele cellen

Alle biomedische domeinen vereisen single cell analyses om populatie heterogeniteit te ontrafelen en te kwantificeren. De huidige proteoomanalyses op individuele cellen - b.v. via CITEseq of flowcytometrie - zijn weliswaar gevoelig en multiplexed, maar beschrijven slechts fenotypes die vervolgens worden gebruikt om de functie te extrapoleren. Opvallend genoeg slagen alle methoden er niet in het echte functionele profiel van cellen te identificeren, d.w.z. te onthullen of cellen daadwerkelijk factoren afscheiden die ze produceren, welke en hoeveel factoren ze produceren, of hoeveel cellen in een populatie echte (poly-)functionaliteit bezitten. Belangrijk is dat het dergelijke secretoominformatie is - eerder dan informatie die wordt verkregen door intracellulaire detectie van factoren - die een voorspellende kracht heeft over ziekteprogressie en behandelingssucces, bv. bij diverse kankers, in dendritische celvaccins of in CAR-T celtherapie werkzaamheid. De gevestigde IsoPlexis-technologie is uniek in het verschaffen van functionele gegevens van individuele cellen die - naar onze overtuiging - een standaard zullen worden in immuunmonitoring en vele andere (bio)medische toepassingen.
Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:multiplexed functional proteomics, functional biology, cancer, single cell, multi-omics, immunology
Disciplines:Adaptieve immunologie, Toegepaste immunologie, Auto-immuniteit, Inflammatie, Aangeboren immuniteit, Vaccinologie, Medische proteomics, Cellulaire signaaltransmissie, Kankertherapie, Arbeidsgezondheid en -veiligheid, Eerstelijnsgezondheidszorg, Vaccins, Neurowetenschappen niet elders geclassificeerd