< Terug naar vorige pagina

Project

ULB-VUB Joint Research Group: Interuniversity Institute of Bioinformatics in Brussels - IB² (OZR2722)

Het Interuniversitair Instituut voor Bio-informatica in Brussel is een nieuw interdisciplinair onderzoeksinitiatief, ondersteund door ULB- en VUB-universiteiten, gehost in het BC-gebouw van de ULB La Plaine Campus.

Het doel van de (IB) ² is om onderzoeksgroepen van de VUB en de ULB, gespecialiseerd in bioinformatica-analyse van grootschalige omics data, samen te brengen in een interuniversitaire, cross-faculteit (geneeskunde, wetenschappen en toegepaste wetenschappen, van de ULB en de VUB) laboratorium.

De missies van de (IB) ² bestaan ​​uit het volgende:

Ontwerp en gebruik van grootschalige omics gedreven bioinformatica, biostatistiek en computationele biologie om een ​​beter begrip te krijgen van de fysio- en pathologische mechanismen van levende organismen.
Schakel interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksamenwerkingen in bio-informatica in door een fysieke locatie te bieden voor onderzoek, vergaderingen, samenwerkingen, seminars en krachtige computerfaciliteiten, waaronder het ULB-VUB-gegevenscentrum.
Technologieoverdracht toestaan ​​door middel van training, educatie, innovatie en samenwerking.
De (IB) ² heeft de ambitie om te evolueren naar een competitieve structuur van wetenschappelijke excellentie, erkend op nationaal en internationaal niveau.
Datum:5 nov 2014  →  Heden
Trefwoorden:Applied Biology
Disciplines:Biomedische modellering