< Terug naar vorige pagina

Project

Translationeel moleculair beeldvormingsprogramma voor de Universiteit Antwerpen: applicatiegedreven (pre)klinisch onderzoek.

Onderzoek in de moleculaire beeldvorming heeft een breed draagvlak op klinisch, sociaal, farmaceutisch en biotechnologisch gebied. Daarenboven is de succesvolle miniaturisatie van (S)PE(C)T camera's gedurende de afgelopen drie tot vijf jaar de oorzaak van een belangrijke doorbraak voor de beeldvorming bij kleine proefdieren. Recent zijn specifieke hoogresolutie beeldvormingssystemen voor kleine proefdieren op de markt gekomen als belangrijke nieuwe onderzoeksinstrumenten, die toegang verschaffen tot het preklinisch domein. Deze nieuwe beeldvormingssystemen laten de vorsers toe om dieren op niet-invasieve wijze te screenen op pathologieën, om verschillende cellijnen, de ontwikkeling van geneesmiddelen en biomerkers te onderzoeken en om de evolutie van ziekten en de respons op de behandeling in beeld te brengen. Aanzienlijke voordelen zijn: het in-vivo karakter van deze beeldvormingsexperimenten wat longitudinale studies toelaat waarbij het proefdier tegelijk als zijn eigen controle fungeert, de robuustheid, de lagere arbeidsintensiteit in vergelijking met biodistributies, en de lagere ratio van proefdiergebruik. Dit startkrediet (indien toegekend) zal aangewend worden ten behoeve van een geïntegreerd translationeel moleculair beeldvormingsprogramma uitgetekend voor de Universiteit Antwerpen, waarbij fundamenteel onderzoek, gedreven vanuit klinische vraagstukken, wordt geïnitieerd en mogelijk wordt gemaakt via deze preklinische onderzoekslijnen. Deze benadering sluit op efficiënte wijze de cirkel naar de ziekenhuispraktijk, daarbij resulterend in een verbeterd comfort voor de patiënt.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2013
Trefwoorden:MOLECULAIRE BEELDVORMING, BEELDVORMING VAN KLEINE DIEREN, MULTIMODALE SCANNERS
Disciplines:Diagnostiek, Laboratoriumgeneeskunde, Medische beeldvorming en therapie, Medicinale producten