< Terug naar vorige pagina

Project

Toekomstbestendige mensenrechten door een meer robuuste rekenschapsplichtigheid (iBOF/21/031)

Van mensenrechten wordt steeds vaker gezegd dat ze in crisis zijn. Dit kan deels worden verklaard doordat de grootste mensenrechtenvraagstukken complex en meerlagig zijn, en zich aandienen in een al even complexe en snel-veranderende sociale omgeving. Als mensenrechten relevant willen blijven als breed aanvaard kader in de strijd voor sociale rechtvaardigheid, moeten een aantal centrale beginselen dringend herdacht worden. Er is, meer bepaald, een urgente nood aan een meerzijdige interpretatie van rekenschapsplichtigheid. Dat is wat dit multidisciplinair project beoogt te doen. Dit project stelt een nieuwe benadering voor van wat we erkennen als mensenrechtenschending, wie daarvoor rekenschapsplichtig is, en hoe een dergelijke rekenschapsplichtigheid in de praktijk kan worden gebracht. Bouwend op de juridische, sociaalwetenschappelijke, antropologische en criminologische expertise van de consortium-leden, identificeert dit project paden naar een adequatere rekenschapsplichtigheid binnen het recht van de mensenrechten, in aanpalende domeinen van het recht en buiten het recht. Deze paden zullen samen leiden tot een meer robuste rekenschapsplichtigheid die bijdraagt aan reële bescherming van mensenrechten.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Human rights, (legal) accountability, duty-bearers, (legal) consciousness, procedural & substantive protections
Disciplines:Mensenrechtenwetgeving, Mensenrechten en justitie