< Terug naar vorige pagina

Project

Taalverandering, culturele verandering? Sociale deixis door nominale en pronominale aanspreekvormen in de geschiedenis van het Engels

Aanspreekvormen zijn essentieel voor het realiseren van sociale deixis. Omdat aanspreekvormen een belangrijke sociale functie hebben, worden veranderingen in het aanspreeksysteem vaak verklaard door culturele veranderingen. Zo zouden recente veranderingen in de manier waarop ouders en kinderen elkaar aanspreken, de veranderde relaties tussen beide partijen reflecteren. Deze verklaringen werden echter nog maar zelden op systematische basis uitgetest. Culturele verklaringen zijn het meest overtuigend wanneer niet alleen een enkele aanspreekvorm, maar het volledige aanspreeksysteem veranderingen ondergaat. Daarom is het algemene doel van dit project om een corpusgebaseerde methode te ontwikkelen die veranderingen in het gebruik van aansprekingen zo volledig mogelijk beschrijft, en om deze methode te gebruiken bij het evalueren van de impact van (vermeende) grote culturele veranderingen op aansprekingen.

Een corpus van komedies zal worden verzameld voor Recent English (1890-vandaag) en Early Modern English (1550-1750). Het gebruik van aansprekingen zal grondig en volledig worden geannoteerd, net zoals de verschillende soorten spreker-toehoorderrelaties. Uit deze data zullen functionele profielen voor individuele aanspreekvormen worden afgeleid, en die profielen zullen dan de basis vormen voor verschillende derived measures. De derived measures zullen gebruikt worden om de impact van drie culturele veranderingen op het Engelse aanspreeksysteem te testen: stijgende sociale gelijkheid en gendergelijkheid in de 20ste eeuw, en stijgende sociale mobiliteit in de vroegmoderne periode.

Datum:1 okt 2017 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Linguistics, English, Address terms
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:PhD project