< Terug naar vorige pagina

Project

Taalontwikkeling na hersenstamimplantatie bij kinderen.

Dit project heeft als doel de gesproken taalontwikkeling van doofgeboren kinderen met een hersenstamimplantaat te onderzoeken. Tot op heden zijn er slechte een klein aantal studies die de gesproken taal van kinderen en adolescenten met een hersenstamimplantaat onderzochten. Deze studies bleven echter zeer algemeen en geven geen linguïstische details over hun spraak. In dit project zal de spraakontwikkeling van deze kinderen bestudeerd worden en vergeleken worden met kinderen zonder gehoorproblemen en een andere groep van doofgeboren kinderen, namelijk kinderen met een cochleair implantaat. De resultaten van dit project zijn op verschillende aspecten van belang. Theoretisch gezien zijn ze belangrijk om de rol van auditieve input en hersenstimulatie voor taalontwikkeling te onderzoeken. De resultaten kunnen ook de spraak-en taaltherapie voor de kinderen verder sturen, aangezien de huidige therapie volledig gestoeld is op die voor kinderen met cochleaire implantaten, hoewel er geen vergelijking tussen beide groepen kinderen gemaakt werd tot dusver. Tot slot zijn de resultaten cruciaal voor bijvoorbeeld ouders, om te bepalen of de uitkomsten na implantatie de risico's van de operatie waard zijn.
Datum:1 apr 2019 →  30 mrt 2020
Trefwoorden:TAALVERWERVING DOOR KINDEREN, TAALONTWIKKELING, HERSENSTEMIMPLANTATIE, GEHOORVERLIES
Disciplines:Taalverwerving