< Terug naar vorige pagina

Project

Taalnormen en U+2013accommodatie in Computer Mediated Discourse. De casus van Berber diasporawebsites (3E001605)

In deze studie wordt één van de centrale claims uit de recente sociale theorie onderzocht, namelijk dat U+201CtraditioneleU+201D collectieve identiteiten, gebaseerd op een sociale klassenhiërarchie en ondersteund door lokale en nationale instituties, alsmaar meer en meer vervangen worden door meer dynamische en transnationale groepsidentiteiten die sterk ondersteund worden door de elektronische media. De volgende gerelateerde vraagstellingen worden voornamelijk onderzocht:

1. Hoe worden taalnormen gecreëerd op Berber diasporawebsites?

2. Hoe functioneren diasporawebsites als geïnstitutionaliseerde contexten?

Datum:1 okt 2007  →  30 sep 2014
Trefwoorden:taalnormen en -praktijken, identiteit, computer-mediated, diasporawebsites, sociolinguïstiek, linguïstiek minoriteiten
Disciplines:Linguïstiek, Talen, Literatuurwetenschappen, Toegepaste sociologie, Antropologie