< Terug naar vorige pagina

Project

Taalleren door taakgebaseerd interacties met dialoogsystemen

Gezien het bestaande bewijs van de effectiviteit van synchrone computergestuurde communicatie over de ontwikkeling van L2 mondelinge taalvaardigheid (Lin, 2015), in combinatie met de schaarse mogelijkheden tot interactie met moedertaalsprekers in de meeste leercontexten van vreemde talen, zijn ICALL-onderzoekers al lang geïnteresseerd in het ontwikkelen van systemen die een lerende in staat zouden stellen om een betekenisgerichte interactie in L2 te hebben met een gesprekspartner (bv. Underwood, 1982; Wachowicz & Scott, 1999; Fryer & Carpenter, 2006). In de afgelopen drie decennia zijn verschillende dialoogsystemen ontwikkeld als proof of concept, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende natuurlijke taalverwerkingstechnieken om een ongedwongen productie te accepteren, hetzij mondeling (zie Eskenazi, 2009 voor een overzicht) of schriftelijk (bijv. Price, Bunt, & McCalla, 1999; Wolska & Wilske, 2011). Bij het conceptualiseren van die gesprekssystemen is een computergestuurde aanpak van de dialoog zowel effectiever als uitvoerbaarder gebleken dan de open dialoog die vaak in chatbots wordt gezien (bijv. Petersen, 2010).

Ons eerste doel is het ontwikkelen van een schriftelijk dialoogsysteem waarmee leerlingen van het Frans als vreemde taal de doeltaal kunnen oefenen door middel van taakgerichte interacties met een gesprekspartner. Op technologisch vlak hopen we de laatste ontwikkelingen in de ontwikkeling van dialoogsystemen te kunnen implementeren met behulp van een statistische aanpak gebaseerd op een wizard-of-oz of crowdsourced interactie corpus (Orkin, 2013), uiteindelijk gecombineerd tot een hybride aanpak gebaseerd op probabilistische regels (Lison, 2015).

Onze volgende doelstellingen hebben betrekking op het meten van de acceptatie door de gebruiker (gepercipieerd gebruiksgemak en gepercipieerd nut) en de effectiviteit van het ontwikkelde systeem voor het leren van talen. Tot op heden hebben zeer weinig studies experimenteel onderzoek gedaan naar de impact van dialoogsystemen op L2 acquisitie. Opmerkelijke uitzonderingen zijn bijvoorbeeld Vlugter et al. (2009), Petersen (2010) en Wilske (2014), die zich richtten op de effectiviteit van het dialoogsysteem op de verwerving van specifieke structuren (respectievelijk in Maori, Engels en Duits), met een bijzondere interesse in feedbackvoorziening door het systeem. Het is onze bedoeling om ter vergelijking de capaciteit van een dergelijk dialoogsysteem te beoordelen om het leren te bevorderen door de lerende in staat te stellen de doeltaal in een interactieve en spontane setting te oefenen. We zullen de effectiviteit van het systeem evalueren op de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van L2, in het bijzonder op het gebied van vloeiendheid, door het te vergelijken met een voorgeschreven ("ingeblikte") dialoogsysteem door middel van utterance selection (zonder onbeperkte input) en met een open-ended Franstalige chatbot.

Datum:1 okt 2014  →  1 okt 2018
Trefwoorden:dialogue systems, dialogue-based CALL, computer-assisted language learning
Disciplines:Onderwijskunde, Onderwijscurriculum
Project type:PhD project