< Terug naar vorige pagina

Project

Systeem voor automatische detectie van kreupelheid op basis van 3D-vision technologie

Diergezondheid en dierenwelzijn komen steeds meer aan bod in maatschappelijke discussies. Gezondheid en welzijn zijn ook nauw verbonden met de kwaliteit van de productie van het dier en hebben dus een grote impact op de winstgevendheid en duurzaamheid van de boerderij. In de melkveehouderij is kreupelheid een ernstig gezondheidsprobleem dat heel vaak en hardnekkig voorkomt. Kreupelheid prevalentie varieert van 20% tot 37% in Europa en de Verenigde Staten. Het voorgestelde project beoogt vooruitgang van het valorisatietraject van een geautomatiseerd vroegtijdig detectiesysteem van kreupelheid op basis van 3D-vision technologie. Een bestaand algoritme ontwikkeld in eerdere studies wordt uitgebreid met een analysemodule voor gedrag en prestatie-eigenschappen zoals de mate waarin het dier actief is, hoe vaak het een krachtvoerstation bezoekt en de melkopbrengst. Bovendien zal een filter-procedure worden ontwikkeld om video's van lage kwaliteit, die niet geschikt zijn voor beeldverwerking, uit te sluiten. In nauwe samenwerking met boer, dierenarts en industriële partner wordt het systeem geoptimaliseerd naar prototype, klaar voor verdere valorisatie stappen.

Datum:1 okt 2013 →  30 sep 2014
Trefwoorden:automated lameness detection, 3D vision technology
Disciplines:Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Andere materiaaltechnologie