< Terug naar vorige pagina

Project

STUDIUM.AI – Een data- en AI-gedreven onderzoeksinfrastructuur voor het 'kennisweb' rond de Oude Universiteit Leuven

STUDIUM.AI is een onderzoeksinfrastructuur om het
‘kennisweb’ rond de Oude Universiteit van Leuven (1425-
1797) vanuit een data- en AI-gedreven perspectief te
analyseren. Als eerste doel, maakt STUDIUM.AI het mogelijk
om 8 teams in 4 faculteiten binnen dezelfde duurzame
digitale LOD-omgeving data aan te maken over studenten,
professoren, teksten, ideeën en beelden in Leuven, een
cruciale kennishub in premodern Europa. Deze
interdisciplinaire aanpak overstijgt de huidige
methodologische versnippering tussen datasets die enkel
handelen over personen, teksten of beelden. Op de tweede
plaats zal een HTR-model worden ontwikkeld om full-text te
genereren vanuit handgeschreven Leuvense
studentennotities en deze corpora te ‘minen’ en linken
door NLP-processen van Named Entity Recognition (NER)
and Named Entity Linking (NEL). Ten derde beoogt
STUDIUM.AI zo een datapool van 166,000 records,
exponentieel groter dan huidige datasets uit
onderzoeksprojecten of erfgoedstellingen met gemiddeld
tussen 400 en 10,000 records. Door deze batch ‘big data’ zal
het mogelijk worden om recente AI-gedreven algoritmes in
(sociale) netwerkanalyse te testen en zo ‘clusters’ te
ontdekken die ‘onzichtbaar’ blijven binnen de expertise van
afzonderlijke disciplines en projecten, of ‘verborgen’ door
dynamieken die verband houden met macht, gender en
migratie. Hierdoor kan STUDIUM.AI helpen om de
kennistransfer in het verleden en het heden te herdenken
vanuit een intersectionele en inclusieve analyse.

Datum:1 mei 2022 →  Heden
Trefwoorden:research infrastructure, Old University in Leuven (1425-1797), data pool, intersectional and inclusive analysis
Disciplines:Datamining