< Terug naar vorige pagina

Project

Studieopdracht en advies OSA-asfaltmengsels en boorkernen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterbouwkundig Laboratorium wenst de oorzaak te achterhalen van schade aan OSA-boorkernen. De studie omvat een visueel onderzoek, bevragingen in verband met de schade bij W&Z, analyse van voorgaand onderzoek met het oog op conclusies met betrekking tot de schade, eventuele aanbevelingen voor vervolgtraject en advies inzake nieuwe testen
Datum:25 mrt 2017  →  31 jul 2017
Trefwoorden:ASFALT, BOUWMATERIALEN
Disciplines:Bouwkunde en constructietechnologie, Aardbevingsengineering, Geotechnische en omgevingsingenieurswetenschappen, Waterbouwkunde, Windtechnologie
Project type:Dienstverleningsproject