< Terug naar vorige pagina

Project

Structurele en Functionele Evolutie van een Feromoon/Verdedigingssysteem in Amphibia. (IWT485)

Proteïnen kunnen tijdens hun evolutie een diversificatie van functies ondergaan aan de hand van duplicatie-events en neofunctionalisaties. Sodefrin Precursor Factor (SPF) is een proteïne dat tot nu toe alleen beschreven is in salamanders, waar het twee feromoonfuncties bezit. Om de structurele en functionele evolutie van SPF in amfibieën te ontrafelen, zullen nieuwe SPF-precursoren vooreerst geïdentificeerd worden aan de hand van transcriptoomanalyses. Een evolutieve reconstructie van het SPF-systeem zal, aan de hand van de geïdentificeerde SPF-precursoren en proteïnen in diverse amfibieën, en de functionele variatie geobserveerd in de modelsoorten, gemaakt worden. Evolutieve veranderingen in SPF-diversiteit, structurele veranderingen en functionele shifts zullen gereconstrueerd worden op recent gepubliceerde fylogenetische bomen voor amfibieën.

Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Biology
Disciplines:Biologische wetenschappen