< Terug naar vorige pagina

Project

Structureerbare algebra's, representatietheorie en gerelateerde punt-rechte meetkundes (3F011717)

Het doel van het project is om verbanden te onderzoeken tussen algebraïsche structuren (lineaire algebraïsche groepen, Jordan paren, structureerbare algebra's, Lie algebra’s) en meetkundige structuren (voornamelijk punt-rechte meetkundes, maar ook zogenaamde root filtration spaces). We zullen hierbij intensief gebruik maken van de representatietheorie van de onderliggende groepen.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Algebra, Punt-rechte meetkundes, Structureerbare algebra's, Incidentiemeetkunde, Representatietheorie
Disciplines:Algemene wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Geometrie niet elders geclassificeerd, Groeptheorie en generalisaties, Algebra, Andere wiskunde, Geometrie, Niet-associatieve ringen en algebra's, Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde