< Terug naar vorige pagina

Project

Strafbeleid, de staat, de burgermaatschappij en de markt: een studie naar de oorsprong, omvang en reikwijdte van de privatisering van de strafrechtsbedeling in België en Frankrijk.

De voorbije decennia zochten voornamelijk neoliberale landen hun toevlucht tot particulier ondernemerschap en marktgerichte hervormingen in de strafrechtsbedeling om oplossingen te vinden voor een brede waaier aan vraagstukken. Deze ontwikkelingen konden in de Angelsaksische wereld al op de nodige academische aandacht rekenen. Vandaag vinden echter ook privatiseringstendensen in Europese landen met een U+2018sterke staatU+2019 plaats, al blijft dit fenomeen empirisch en theoretisch onderbelicht in het huidige criminologisch onderzoek. Daarom wil deze vernieuwende studie de oorsprong, de omvang en de reikwijdte onderzoeken van de rol van de private sector in de strafrechtsbedeling in twee van die landen: België en Frankrijk. Onze focus ligt op het identificeren en verklaren van marktgedreven trends in de strafrechtsbedeling, en hoe deze de rol en interactie van de publieke, private en vrijwillige sector beïnvloeden. De resultaten van dit project zullen leiden tot nieuwe inzichten in de tendens tot privatisering binnen twee onderbelichte strafrechtssystemen. Data zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals (beleids)documenten, wetgeving en interviews. Het analytisch kader vertrekt vanuit BourdieuU+2019s veldtheorie en de specifieke rol van kapitaal om beleidshervormingen en de privatisering van de strafrechtsbedeling te begrijpen. De bevindingen van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het gebied van de criminologie, recht, politieke wetenschappen en economie

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:privatisering, strafrechtelijk beleid
Disciplines:Historische criminologie, Straf en strafrecht, Private politie- en veiligheidsdiensten