< Terug naar vorige pagina

Project

SRP (Zwaartepunt): Grenzen overschrijden: criminaliteit, cultuur en controle (SRP12)

Het onderzoek heeft zich de afgelopen 25 jaar geconcentreerd op een kritische analyse van de sociale verschijnselen van criminaliteit en deviantie en van de formele en informele reacties op deze verschijnselen. Het ontwikkelde zich via drie belangrijke onderzoeksdomeinen: penologie, jeugdcriminologie en politie en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een sterke interdisciplinaire traditie van theoretisch en empirisch onderzoek naar misdaadfenomenen (bijv. Aanhoudende jeugdcriminaliteit, zedendelicten, misdaadbestrijding), maatschappelijke reacties (bijv. Risico's of exclusieve samenleving, initiatieven voor wijkwacht, publieke houding tegenover criminaliteit en straf) en strafrechtelijke beleidsmaatregelen en -praktijken (bijv. publieke en private politie, jeugdrechtstelsels, veroordeling en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en niet-vrijheidsberovende sancties voor overtreders voor volwassenen).

Het huidige strategische onderzoeksprogramma 'Grenzen overschrijden: criminaliteit, cultuur en controle' heeft tot doel de expertise van de drie onderzoeksdomeinen te integreren in één onderzoeksteam en een onderzoeksplan, met de nadruk op onze gemeenschappelijke constructionistische, kritische, comparatieve en interdisciplinaire benadering van misdaad en misdaad controle als sociale verschijnselen.
Datum:1 nov 2012 →  31 okt 2017
Trefwoorden:Sentencing, Pre-Trial Detention, Community Policing, Criminal Policy, Restorative Justice, Criminal Law, Prison Systems, Juvenile Justice, Economic Criminality, Criminal Procedure
Disciplines:Rechten, Criminologie