< Terug naar vorige pagina

Project

SRP-Groeifinanciering: Physical exercise to counteract inflammation in ageing (SRP59)

Chronisch laaggradige inflammatie (CLIP) hindert de immuunrespons en het herstel na een infectie bij ouderen. Krachttraining (RE) kan CLIP tegengaan in een dosis-respons relatie. In de lopende SPRINT-studie worden ouderen gerandomiseerd naar 3 maand intensieve RE, laag-intensieve RE of lenigheidstraining (controle). WP1 onderzoekt het effect van RE op CLIP & immunosenescentie-gerelateerde genexpressie in PBMC’s. Een brede RNA-sequencing wordt uitgevoerd op een beperkt aantal stalen. Inflammatoire biomerkers in serum worden bepaald via Multiplex techniek of ELISA. Een selecte set van genen wordt gekwantificeerd via RT-qPCR. WP2 test het effect van RE op inflammatie en immunosenescentie na in huidweefsel via mRNA analyses & immunohistochemie. Via ‘skin prick’ test wordt de mestcel functie nagegaan. Resultaten worden vergeleken met die van WP1. WP3 test het effect van RE op de stress respons van PBMC na in-vitro LPS stimulatie (om acute infectie na te bootsen). Op basis van de veranderingen op proteine-niveau in het supernatant wordt genexpressie gekwantificeerd via RT-qPCR. WP4 test of RE de immuunrespons in de huid verbetert na een in-vivo inflammatoire stimulus via intradermale saline injectie, en vergelijkt deze met de resultaten van de in-vitro tests op PBMCs. WP5 test of de anti-inflammatoire effecten van RE samengaan met betere levenskwaliteit en functionaliteit. We verwachten de cellulaire en weefselspecifieke anti- inflammatoire effecten van RE te ontdekken, welke toekomstige aangrijpingspunten zullen zijn voor therapeutische interventies om het herstel na inflammatoire pathologie te bespoedigen bij oudere patiënten.
Datum:1 mrt 2019 →  Heden
Trefwoorden:inflammation
Disciplines:Milieugerontologie