< Terug naar vorige pagina

Project

Spelen met sociale controle: Een sociologische studie naar 'verslaving' aan Massively Multi-Player Online Role-Playing Games

Massively Multi-Player Online Role-Playing Games, zoals World of Warcraft, zijn zeer populair onder jongeren. Dergelijke online games worden drie keer langer gespeeld dan console games, beschouwd als hoogst verslavend terwijl 20 procent van spelers aangeeft dat het spel ten koste gaat van sociale relaties en schoolprestaties. In kritisch debat met sociaal-psychologische mediastudies, waarin de verklaring voor deze verslaving en compulsief spelen vooral gezocht wordt in persoonlijkheidskenmerken (o.a. onzekerheid, laag zelfbeeld en zwakke sociale verbanden), sluit dit onderzoeksproject aan bij sociologische studies waarin juist het sociale karakter van MMORPGs wordt getoond. Theoretisch vertrekpunt is dat sterke sociale netwerken van gamers in het spel sociale druk teweeg brengt die de verwaarlozing van sociale contacten buiten het spel niet-gamende vrienden, familie, school en werk verklaren. Onderzoeksvragen zijn: 1) Hoe worden gamers gesocialiseerd binnen / buiten het spel en ontwikkelen zij een sociale identiteit als gamer? 2) In wat voor game-gerelateerde sociale netwerken en secundaire (online) instituties zijn zij ingebed? 3) Hoe en waarom ondermijnen deze / concurreren zij met sociale netwerken en primaire instituties buiten het spel? Ter beantwoording van deze vragen worden, aan de hand van een survey, 40 spelers van MMORPGs geselecteerd op middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen die het offline sociale leven verwaarlozen. In fase 1 worden ego netwerken gevisualiseerd (met behulp van Vennmaker software), diepte-interviews gedaan en gevalsstudies naar guilds verricht. In fase 2 worden niet-gamende vrienden en ouders individueel geïnterviewd en daarna in focus groep met hun gamende vriend/kind om zo de spanningen tussen de netwerken van gamers en niet-gamers bl oot te leggen.
Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2020
Trefwoorden:social control
Disciplines:Rechten