< Terug naar vorige pagina

Project

SLOPE - De leermogelijkheden van een planetarium

Het planetarium in Brussel biedt een breed educatief programma aan, zowel voor het grote publiek als voor scholen. In dit project richten we ons op activiteiten die het planetarium aanbiedt voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Deze activiteiten passen doorgaans in een daguitstap naar het planetarium als aanvulling bij de kosmologie lessen die op school gegeven worden binnen het vak aardrijkskunde. Hierbij kunnen de typische projectiemogelijkheden in de koepel het inzicht van de leerlingen vergroten. In welke mate dit soort planetarium bezoeken effectief bijdragen aan het leren van leerlingen en welke onderdelen van zo'n bezoek of welke projectietechnieken in het bijzonder het leren kunnen beïnvloeden, is niet geheel duidelijk. 

Tijdens dit project zullen we eerst onderzoeken in welke mate de planetarium omgeving het leren van een aantal goed gekozen astronomische en astrofysische concepten bij leerlingen van de derde graad kan ondersteunen. In een tweede fase willen we proberen om de leerprocessen en -resultaten te verbeteren door het bestaande educatieve programma te optimaliseren. We willen ook testen in welke mate sprake kan zijn van een beter leerresultaat. Het ultieme doel is een leeromgeving voor astronomische en astrofysische concepten te ontwikkelen die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, waarbij alle typische projectiemogelijkheden van een planetarium worden benut.

Dit project bouwt verder op de expertise van de planetarium medewerkers en de ervaring in onderzoek in astronomie, astrofysica, vakdidactiek fysica en aardrijkskunde en leer- en ontwikkelingspsychologie aan de KU Leuven.

Datum:27 aug 2018  →  Heden
Trefwoorden:Astronomy education research, planetarium, secondary school
Disciplines:Klassieke fysica, Andere fysica, Astronomie en astrofysica, Astronomie en ruimtewetenschappen niet elders geclassificeerd, Voortgezet onderwijs, Onderwijs- en schoolpsychologie, Curriculum en pedagogiek van wetenschappen, technologie en ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project