< Terug naar vorige pagina

Project

Signaaldetectie en spraakverstaan met binaurale elektrische stimulatie bij volwassenen en kinderen.

Een cochleair implantaat is een apparaat dat de gehoorzenuw elektrisch stimuleert en op die manier dove personen in staat stelt geluiden waar te nemen en spraak te verstaan. In een doctoraatsproject werd aangetoond dat implantatie aan twee oren belangrijke voordelen biedt voor kinderen met een ernstige slechthorendheid, maar dat de voordelen van een tweede implantaat nog enigszins beperkt zijn. Toch werd aangetoond dat, met specifieke stimuli, verwerking van gelijkenissen en verschillen tussen de signalen aan beide oren mogelijk is, met andere woorden dat "binaurale" gevoeligheid aanwezig is. In het huidige project wordt nader onderzocht welke factoren deze binaurale gevoeligheid bevorderen dan wel belemmeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een experimentele opstelling met zorgvuldig gekozen stimuli. Verschillende condities zullen worden uitgeprobeerd bij volwassenen, wegens het tijdrovende karakter, en uiteindelijk zal gewerkt worden naar stimulatie met spraakachtige signalen op verschillende elektroden in het cochleair implantaat. Zo zal de brug gelegd worden tussen voordelen van het horen met twee oren voor psychofysische taken enerzijds en het verstaan van spraak in achtergrondlawaai anderzijds.
Datum:1 nov 2009 →  31 okt 2010
Trefwoorden:Cochlear implant, Binaural, Signal detection, Speech perception, Unmasking
Disciplines:Otorhinolaryngologie, Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen