< Terug naar vorige pagina

Project

Sensibilisatie profielen ten opzichte van niet-specifieke lipiden transfer proteïnen (ns-LTP): nieuwe inzichten in de caleidoscoop van IgE reactiviteitsprofielen en klinische fenotypes.

Niet-specifieke lipiden transfer proteïnen (ns-LTPs) vormen een belangrijke oorzaak voor een toenemend aantal plantaardige voedselallergieën. Sensibilisatie tegen deze ns-LTPs werd hoofdzakelijk vastgesteld bij volwassen en leek vooral geassocieerd met meer ernstige, veralgemeende allergische reacties.Op basis van eigen onderzoek stelden we echter vast dat in onze contreien deze LTP-sensibilisatie ook voorkomt bij kinderen en dat er geen relatie is tussen de aanwezigheid van deze specifieke IgE-antistoffen en het klinisch fenotype.We veronderstellen dat het gebruik van een meer functionele evaluatie aan de hand van basofielenactivatie experimenten een belangrijke meerwaarde kan bieden bij het beoordelen van de klinische relevantie van sensibilisatie ten opzichte van ns-LTPs. De basofielenactivatie test (BAT) imiteert mogelijks beter de in vivo situatie aangezien deze een overbrugging vereist tussen IgE en zijn receptor, FcεRI, vooraleer tot activatie te komen.In dit project willen we de klinische relevantie ontrafelen van twee belangrijke ns-LTPs waartegen sensibilisatie vaak voorkomt, namelijk Pru p 3 van perzik (Prunus persica) en Mal d 3 (Malus domesticus) van appel door aanvullende basofielenactivatie studie. Deze BAT tov ns-LTPs kan mogelijks een belangrijke diagnostische meerwaarde bieden. Ook het functioneel effect van blokkerende IgG4 antilichamen zal worden geëvalueerd.
Datum:1 apr 2018  →  31 mrt 2019
Trefwoorden:VOEDSELALLERGIE, ALLERGIE, DIAGNOSTISCHE TESTEN
Disciplines:Immunologie, Pediatrie en neonatologie, Verpleegkunde