< Terug naar vorige pagina

Project

SBO project: Ontwikkeling van een hoog-precies hybride laser-gebaseerd additief & subtractief bewerkingsproces (FWOSBO30)

Het consortium beoogt met dit SBO-projectvoorstel twee hoofddoelen te realiseren. Ten eerste, om
via een rigoureuze onderzoeksmethodiek beter te begrijpen hoe de ruwheid en
vermoeiingslevensduur van additief vervaardigde metallische componenten aanzienlijk kunnen
worden verbeterd
Het tweede hoofddoel is om fundamentele kennis op te bouwen
m.b.t. hoe het laser-gebaseerd hybride productieproces substantieel verbeterd kan worden
Datum:1 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:spin-off
Disciplines:Metrologie