< Terug naar vorige pagina

Project

SAFETEE - Een platform voor veilige autonome systemenSAFETEE - Een platform voor veilige autonome systemen

Autonome systemen (auto's, drones, AGVs, enz.) zullen een belangrijke rol spelen, zowel in de maatschappij als in de industrie. Cruciaal is uiteraard dat dergelijke systemen op een veilige, betrouwbare manier werken. Dit project onderzoekt het 'brein' van een autonoom systeem, nl. een meer-lagig rekenplatform: (1) hardware: we bestuderen technieken om het hardware-platform betrouwbaar te maken, ook onder moeilijke omstandigheden (bv. omwille van EMI); (2) code-uitvoering: we ontwikkelen algoritmes die uitvoeringscode kunnen herstellen indien de hardware toch niet kon voorkomen dat bepaalde bits van waarde zijn veranderd; (3) uitvoeringsplatform: we zorgen voor een veilige en betrouwbare software-uitvoeringsomgeving, waarbij de correctheid van basismechanismes zoals scheduling formeel worden nagekeken; en (4) beslissingsmechanisme: we bouwen een autonoom beslissingsmechanisme, dat verifieerbaar correcte beslissingen neemt, beslissingen die alle vereisten qua veilige werking steeds respecteren. Daarnaast bestudeert het project ook een systematische aanpak voor het verzamelen en opvolgen van veiligheidsvereisten van dergelijke systemen. Een uitgebreide gevalstudie - een autonome mobiele robot - zorgt voor evaluatie en integratie van het onderzoek, laat toe om vulgariserend over het onderzoek te berichten, en zal ook valorisatie kunnen aanwakkeren.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:safety, autonomous systems, safety requirements / STPA, software-induced errors, EMI resilient hardware
Disciplines:Software engineering, Embedded systems