< Terug naar vorige pagina

Project

re:tangent – Tastbare Interacties vanop Afstand

Sociale interacties tussen familieleden zijn belangrijk voor hun welzijn. Als gevolg van migratie leven familieleden echter steeds vaker ver weg van elkaar. Hierdoor is het moeilijk om kwalitatieve persoonlijke relaties te onderhouden. De huidige audio-visuele technologieën slagen er niet om fysieke interacties op afstand voldoende te ondersteunen. Het doel van het onderzoeksproject is dan ook om te onderzoeken op welke manier tastbare technologie sociale interacties vanop afstand kan ondersteunen, door een systematische studie van fysieke beleving in intergenerationeel spel vanop afstand.

Drie onderzoeksvragen staan centraal:

1. Hoe kunnen digitale en fysieke materialmen gecombineerd worden om fysieke ervaring toe te voegen aan huidige audio-visuele interactions op afstand?

2. Hoe kan technologie intergenerationale sociale interacties (zoals communicatie, spel en betekenisgeving) ondersteunen?

3. Hoe kunnen rijke en nieuwe vormen van asynchrone tastbare spelpatronen gecreëerd worden, die voortkomen uit de kwaliteiten van zowel de fysieke als digitale wereld?

We zullen kennis voortbrengen over de manieren waarop intergenerationeel spel vanop afstand ondersteund kan worden, bovenop de huidige tweedimensionele audio-visuele technologie. Hiervoor onderzoeken we de hybride eigenschappen van multi-sensoriële interacties vanop afstand en creëren we ontwerpen van bordspelen en smart toys. Bovendien bevorderen we de onderzoeks- en designmethodes om multi-sensorieel spel vanop afstand te bevatten, om tegemoet te komen aan de geografische afstand. Onze methode is zowel technologie- als mensgericht. Het technologisch perspectief situeert zich binnen de materiaalstudies, voor de studie van materiële eigenschappen, en Research through Design, om materialen en hun eigenschappen vanop afstand te begrijpen. Vanuit het mensgericht perspectief bestuderen we de rijkheid en heterogeniteit van intergenerationale interacties binnen het veld van Participatory Design, onderzoeken we hoe eindgebruikers hybride spelinteracties concipiëren, en gebruiken we narratieve methodes om de ervaring van de nieuwe technologie te begrijpen aan de hand van beschrijvende gebruikssituaties.

Re:tangent betreft een samenwerking tussen PLUS (Universiteit van Salzburg) en Mintlab (Meaningful Interactions Lab, KU Leuven – imec).

Datum:1 apr 2018  →  Heden
Trefwoorden:Human-Computer Interaction, Intergenerational hybrid play, Grandparents, Young children
Disciplines:Communicatie, Communicatietechnologie, Andere humane wetenschappen en de kunsten, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Andere sociale wetenschappen
Project type:PhD project