< Terug naar vorige pagina

Project

ResPecTMe: precaire problemen oplossen en de theorie bevorderen en precaire metingen meten in het betaalde / onbetaalde werkcontinuüm

Tegen de achtergrond van een bredere poging om de scheiding tussen betaald en onbetaald werk, waarvan de lijnen in toenemende mate vervagen door deregulerende interventies op de arbeidsmarkten, te heroverwegen en te overwinnen, beoogt het onderzoek licht te werpen op de variatie van de subjectieve ervaring van werknemers met onzekerheden volgens hun sociale positionering langs meerdere lijnen. Om de complexiteit van individuele sociale locaties volledig te begrijpen, zal het onderzoek een intersectioneel theoretisch kader aannemen dat het mogelijk maakt om elke individuele ervaring van precariousness te verkennen als het resultaat van in elkaar grijpende vormen van overheersing die variëren van economische status tot etniciteit, van geslacht tot onderwijs. Het onderzoek zal drie terreinen van precair werk onderzoeken, namelijk zorgwerk, creatief werk en platformwerk, om het juiste evenwicht te vinden tussen verschillende arbeidsmarktsectoren en een omvattend verslag over dit onderwerp te geven.

Datum:7 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Precarious work
Disciplines:Openbaar beleid, Politiek van de Europese Unie, Migratie, Sociologie van werk
Project type:PhD project