< Terug naar vorige pagina

Project

Rechtspluralisme in België: een mensenrechtenanalyse van familiale conflictenbeslechting bij migrantengemeenschappen (BEPLULEX)

Het onderzoeksproject zal het huidige gebrek aan empirische kennis over officieuze rechtspraktijken inzake familierecht van significante migrantenpopulaties in België invullen. Het onderzoek is erop gericht een beter begrip tot stand te brengen van U+2018paden naar niet-statelijke rechtsvindingU+2019, deze rechtspraktijken te toetsen aan het kader van het rechts- en normatief kader van de mensenrechten en beleidsaanbevelingen te formuleren.Datum:28 feb 2011 →  31 okt 2015
Trefwoorden:België, mensenrechten, minderheden, rechtspuralisme, migratie
Disciplines:Rechten, Antropologie