< Terug naar vorige pagina

Project

(Re) constructie van een academische context voor creatieve onderzoeksdisseminatie: een kwalitatieve, multiple method studie.

In sociale en gedragswetenschappen zijn de standaardformaten die worden gebruikt voor onderzoeksdisseminatie geschreven artikelen, handboeken en onderzoeksrapporten. Dit suggereert dat veel van wat we produceren op het gebied van kennis terugvloeit naar onze eigen onderzoeksgemeenschap, maar dat het andere belanghebbenden in de samenleving niet bereikt.

Dit onderzoek is bedoeld om het potentieel van  creatieve onderzoeksdisseminatie praktijken (CRDP) te onderzoeken, hetzij als een alternatief of als een aanvulling op standaard geschreven academische formats voor onderzoeksverspreiding. Met CRDF verwijzen we naar vijf hoofdtypen van artistiek geïnspireerde of ontwerpgerelateerde creaties: interacties (games, websites, video's), visuele kunstvormen (foto's, schilderijen, cartoons, stilstaande beelden, videoproducties, tekeningen, schilderijen), podiumkunsten ( dans, drama, muzikale producties), literaire werken (poëzie, ficties, korte verhalen, blogs, creatief schrijven) en projecten (prototypen, ontwerpen, installaties, 3D-sculpturen enz.) (Gergen & Gergen, 2011; Leavy, 2009; Wang, Coemans, Siegesmund & Hannes, 2017). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat onderzoeksinzichten die via CRD-formaten zijn gecommuniceerd, memorabeler en toegankelijker zijn voor mensen buiten de academische wereld (Kjellberg, 2010; Haywood-Rolling, 2017), dat ze sneller nieuwe betekenissen genereren die een debat op gang kunnen brengen of de inhoud en richting ervan kunnen veranderen, (Barab & Squire, 2004), en dat ze nieuwe, mogelijk provocerende manieren van reflectie stimuleren (Eisner, 2000)

Het project wordt geleid door drie centrale onderzoeksvragen:

- Hoe beïnvloedt onze recente historische en maatschappelijke context ons denken en handelen op CRDP in de academische wereld?
Welke educatieve ideologieën en regels definiëren momenteel de academische disseminatiepraktijken in sociale- en gedragswetenschappen? Hoe worden deze praktijken gevormd door academische instellingen, gewoonten en sociale machtsverhoudingen? Wat zijn de historische kantelmomenten in de manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd en verspreid, en wat zijn de maatschappelijke, ideologische en epistemologische factoren in verband met dergelijke verschuivingen? Hoe beïnvloeden belangrijke historische methodologische ontwikkelingen zoals de methode van Wenen (Leonard, 2001), de kunstgebaseerde beweging (Eisner, 1995), het multimodaliteitsdebat (Archer, 2006) en digitaliseringstrends de manier waarop we momenteel onderzoek uitvoeren en verspreiden?

- In hoeverre werken Europese (studenten) onderzoekers reeds met CRDP en wat zijn de ervaringen en uitdagingen bij het gebruik ervan? 
Wat is de huidige stand van zaken op Europese universiteiten wat betreft de betrokkenheid van academici bij CRDP? Wie gebruikt wat, hoe vaak, in welke context en met welk specifiek doel? Hoe verhouden de verschillende universiteiten en academici zich tot elkaar? Wat zijn potentiële uitdagingen en kansen voor academici die CRDP gebruiken? Hoe draagt een academische betrokkenheid bij verschillende vormen van academische expressie bij aan het belemmeren van persoonlijke en loopbaanontwikkeling? Hoe zien we deze beweging evolueren in de tijd?

- Hoe werkt een pedagogische module die CRDP integreert en die (student) onderzoekers beïnvloeden? 
Is de toepassing van het esthetische pedagogische model dat diende als demonstratieproject in kunst- en ontwerpdisciplines nuttig in de context van het opleiden van sociale- en gedragswetenschappers? Heeft het betekenis genererende processen gefaciliteerd? Hoe werkt het? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Wat is de waargenomen impact die het genereert, bijvoorbeeld in termen van cognitief-intellectuele, persoonlijke en loopbaanontwikkeling? Wat is het effect op het vormgeven van het toekomstige disciplinaire zelf van studenten? Wat kan potentieel worden verbeterd, geoptimaliseerd of veranderd in het proces waarbij (student) onderzoekers worden betrokken bij kunstzinnige vormen van pedagogie?

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Creative Research Methods, creative research methods
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie
Project type:PhD project