< Terug naar vorige pagina

Project

Probabilistic Logics for Biological Network Inference.

ProbLog is een probabilistische uitbreiding van de programmeertaal Prolog, die ontwikkeld is aan de K.U.Leuven. Ze kan gebruikt worden om de slaagkans van een query, gebaseerd op probabilistische feiten en deterministische Prologregels te berekenen. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van deze taal was het ontstaan van grote probabilistische netwerken in het veld van de bio-informatica. Deze netwerken zijn het resultaat van hogedoorvoerexperimenten die grote hoeveelheid resultaten met een probabilistisch karakter genereren. De bio-informatica gebruikt technieken uit de artificiële intelligentie, om kennis uit deze gegevens af te leiden. Hiervoor zijn in de bio-informatische literatuur verschillendespecifieke algoritmes ontwikkeld, die vaak gebaseerd zijn op specifiekemechanismen om met  de probabilistische natuur van de gegevens om te springen. Dit is een zeer moelijke taak waardoor de ontwikkeling van dergelijke algoritmes veel tijd vergt. Het is het doel van dit doctoraatom te onderzoeken of algemene probabilistische talen zoals ProbLog gebruikt kunnen worden voor inferentie in grote probabilistische biologischenetwerken. Wanneer ProbLog gebruikt wordt, kan de probabilistische semantiek van rechstreeks gebruikt worden en kunnen de efficiënte inferentiemechanismen gebruikt worden. Verder zou het aan de hand van het aanpassen van de regels mogelijk moeten zijn om verschillende mechanismen te implementeren.


 

Datum:1 jan 2013  →  31 jul 2015
Trefwoorden:Logics for Biological, Bioinformatics, Artificial Intelligence, probabilistic programming
Project type:PhD project