< Terug naar vorige pagina

Project

PP2A als een component van negatieve terugkoppelingsmechanismen: rol in het ontstaan en de ontwikkeling van kanker.

Kanker is in feite een verzameling van aandoeningen gekarakteriseerd door een verstoorde cellulaire signaaltransductie. Het voorkomen van negatieve terugkoppelingsmechanismen suggereert dat zowel de activatie van oncogene kinasen, als de inactivatie van tumor suppressieve fosfatasen, noodzakelijk zijn om cellen volledig te transformeren. Het tumor suppressor proteïne fosfatase 2A (PP2A) speelt een prominente rol in de regeling van zeer verscheiden negatieve terugkoppelingsmechanismen. In dit project zullen we klinisch-relevante PP2A-oncogeen terugkoppelingsmechanismen identificeren en hun rol in kankerontwikkeling bestuderen, gebruik makend van in vitro modellen van humane celtransformatie en in vivo PP2A knockout muizen. De resultaten van de voorgestelde studies zullen ons essentiële inzichten verschaffen in de mechanismen waarop PP2A zijn tumor suppressieve functies vervult, zullen leiden tot verbeterde in vitro en in vivo modellen van celtransformatie die nuttig kunnen zijn in pre-klinische studies, en zullen ons in staat stellen om nieuwe therapeutische strategieën te suggereren die op deze oncogeen-PP2A terugkoppelingsmechanismen inwerken.
Datum:1 okt 2013  →  30 sep 2017
Trefwoorden:PP2A, Cancer, Negative feedback loops
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen