< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van de toediening van ketonlichamen om kritiek zieke patiënten te beschermen tegen spierzwakte

Preliminaire preklinische data geeft aan dat ketonen kunnen beschermen tegen slopend kritieke ziekte-geïnduceerd verlies van spiermassa en –kracht. In dit project willen we de supplementatie van ketonen bij kritiek zieke muizen optimaliseren om de translatie naar kritiek zieke patiënten te bevorderen.

Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2018
Trefwoorden:ketone
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen