< Terug naar vorige pagina

Project

Oplossing voor problemen uit de telecommunicatie en logistiek die gemodelleerd worden aan de hand van complexe gewogen grafen (01D36416)

In dit projectvoorstel zal onderzoek gedaan worden naar geavanceerde wiskundige modellen en algoritmen voor meerlaagse telecommunicatie- en logistieke netwerken, rekening houdend met dynamiek en afhankelijkheden tussen bogen. We zullen specifieke multi-objective technieken ontwerpen, gericht op het fundamenteel wetenschappelijk oplossen van deze complexe problemen, met het oog op de toepassing ervan in meerdere en diverse domeinen.    

Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:Grafentheorie, probabiliteit, dynamiek
Disciplines:Visual computing, Communicatie, Informatiewetenschappen, Scientific computing, Distributed computing, Communicatietechnologie, Andere informatie- en computerwetenschappen, Programmeertalen, Statistische en numerieke methoden, Theoretische informatica, Informatiesystemen, Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Computerarchitectuur en -netwerken