< Terug naar vorige pagina

Project

Op zoek naar de weefselspecifieke ziektemechanismen aan de basis van tRNA-synthethase-geassocieerde perifere neuropathieën.

Aminoacyl-tRNA-synthetasen (ARS) zijn de grootste eiwitfamilie betrokken bij de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT). CMT is de frequentste erfelijke perifere neuropathie en is momenteel ongeneeslijk. Ons lab toonde dat mutaties in tyrosyl-tRNA synthetase (YARS) CMT veroorzaken. YARS katalyseert een kritische stap in translatie, maar verlies van die functie leidt niet tot CMT. Het is onduidelijk hoe dit alomtegenwoordige eiwit leidt tot een ziekte die enkel perifere neuronen (PN) treft, en dit op een lengte-afhankelijke manier. Ons lab vond YARS in verschillende neuronale compartimenten, vermoedelijk gelinkt aan verschillende functies. Bovendien induceren YARS-mutaties veranderingen in het transcriptoom en de fosforylering van (on)gewervelde proefdieren. Met behulp van patiëntstalen en nieuwe ruimtelijke profileringstechnologie zullen we onderzoeken hoe RNA en proteïne-profielen ruimtelijk georganiseerd zijn in PN en hoe ze verschillen van andere weefsels in dezelfde patiënt of controles. We zullen onderzoeken waar en in welke mate de fosforsignalisatie-as ontregeld is. Na verwerking en integratie van RNA- en proteïne-datasets zullen we differentieel gereguleerde sleutel-genen selecteren voor genetische en farmacologische evaluatie in een YARS-CMT vliegmodel. Tenslotte zullen we nagaan of het ziektemechanisme van YARS overeenkomt met andere ARS. Dit zal de impact van ons onderzoek vergroten en het mogelijk maken geneesmiddelen te ontwikkelen voor een grotere groep patiënten.
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:NEUROPATHIE, NEUROPATHIEËN, NEUROMUSCULAIRE SPIERZIEKTEN
Disciplines:Bio-informatica data-integratie en netwerkbiologie, Transcriptie en translatie, Neurologische en neuromusculaire ziekten, Neurowetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject