< Terug naar vorige pagina

Project

Op weg naar de ontdekking of het uitsluiten van neutrino oscillaties op korte afstand met het SoLid experiment.

Onze huidige kennis van de elementaire bouwstenen van de materie en hun onderlinge interacties in vervat in het Standaard Model van de elementaire deeltjes fysica. Binnen deze theorie hebben de neutrino's uiterst merkwaardige eigenschappen. Decennia van experimentatie hebben aangetoond dat neutrino's een zeer kleine massa hebben. Omwille van hun kleine massa, kunnen de drie gekende neutrino 'flavors' oscilleren van de ene sort naar de andere, een puur quantum mechanisch effect dat zich op macroscopisch grote afstanden manifesteert. Oscillaties tussen de drie gekende soorten worden waargenomen op afstandsschalen van typisch meerdere tot honderden kilometer. Gedurende de laatste jaren werden er echter deficieten in de geobserveerde neutrino fluxen gemeten op afstanden korter dan 100m van de productiebron (typisch een kernrecator of een radioactieve beta straler). Dit fenomeen is niet compatible met het huidige 3 neutrino paradigm en kan een aanwijzing zijn van een oscillatie naar een vierde soort, hetgeen manifest onmogelijk is binnen het huidige Standarad Model. Het doel van recente meutrino oscillatie experimenten is dan ook om deze hypothese verder te testen. Een van de meest veelbelovende experimenten in deze sort is het SoLid experiment, dat wordt opgebouwd bij de BR2 reactor van het SCK-CEN in Mol. De technologie steunt op het gebruik van plastic scintillator voxels uitgerust met 6Li neutron gevoelige lagen. De technologie is gedurende het laatste jaar grondig getest via demonstrators en prototypes en er wordt momenteel gebouwd aan een 5-voudige opschaling van het laatste prototype. In dit onderzoeksproject willen we gegevens vergaren met de nieuwe SoLid detector, om binnen en periode van 4 jaar een sluitend antwoord te geven op het al dan niet bestaan van een vierde, steriele neutrino sort.
Datum:1 jan 2017  →  31 dec 2020
Trefwoorden:DEELTJESFYSICA
Disciplines:Klassieke fysica, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica, Andere fysica
Project type:Samenwerkingsproject