< Terug naar vorige pagina

Project

Ontrafeling van de barrièrefunctie van de celwand, beïnvloed door peulvrucht type, opslag na oogst en thermische verwerking, op de in vitro vertering van bio-geïncapsuleerde macronutriënten in peulvruchten.

Dit postdoctorale onderzoeksproject heeft als belangrijkste doel inzicht te verkrijgen in de barrièrefunctie van de celwand, beïnvloed door peulvrucht type, opslag na oogst en thermische verwerkingstijd, op de in vitro gastro-intestinale vertering van individuele cellen geïsoleerd uit thermisch verwerkte peulvruchten. Twee verschillende, commercieel relevante peulvruchten met verschillende celwand samenstellingen zullen gebruikt worden tijdens het experimentele werk. Voor beide peulvrucht types zullen verse en opgeslagen samples worden geproduceerd en elk zal worden onderworpen aan thermische behandelingen met verwerkingstijd als variabele, voorafgaand aan isolatie van individuele cellen. In het eerste deel van het project zullen de eigenschappen van de celwand kwalitatief en kwantitatief worden gekarakteriseerd. Het tweede deel zal de in vitro gesimuleerde gastro-intestinale vertering van de geproduceerde peulvrucht condities omvatten, waarna de kinetiek van zetmeel- en eiwit-vertering zal worden bepaald.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Pulses, Post-harvest storage, Thermal processing, Cell wall properties, In vitro macronutrient digestion
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie niet elders geclassificeerd