< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar sedimentatie in gecontroleerde overstromingsgebieden: monitoring en preventie van slibafzetting

Om het waterbergend vermogen van valleien te verhogen en stroomafwaarts gelegen woongebieden te beschermen tegen wateroverlast worden er in Vlaanderen gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd. Deze GOG hebben ook een impact op de (kwantiteit en kwaliteit van de)sedimentvracht in de waterlopen en anderzijds zal de sedimentatie in het GOG het bergingsvolume beïnvloeden. In welke mate de sedimentatie in GOG het waterbergingsvermogen aantast en een impact heeft op de water- en bodemkwaliteit is echter niet onmiddellijk bekend. Doel van de studie is de onderbouwing van beheer-en beleidsmaatregelen om de negatieve impact van sedimentatie in gecontroleerde overstromingsgebieden te beperken. Afname van bergingscapaciteit dient vermeden te worden evenals een negatieve impact op het landgebruik (landbouw, natuur,...). Ook de impact op de waterkwaliteit en sedimentlast afwaarts van het GOG worden onderzocht.

Datum:1 mei 2019 →  30 apr 2021
Trefwoorden:controlled flood area, sedimentation
Disciplines:Milieumonitoring, Waterbeheer