< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar het effect van poreuze grafiet op geselecteerde organische reacties: van individueel partikelniveau tot bulkanalyse

Katalyse, het versnellen en selectiever maken van chemische reacties, is een van de hoekstenen van de chemische industrie. Deze katalysatoren bevatten vaak toxische metalen en het zou veel duurzamer zijn wanneer er een onschadelijk materiaal gebruikt zou kunnen worden. Hierdoor stijgt de interesse in koolstofkatalysatoren die duurzamer en goedkoper zouden zijn dan metaalkatalysatoren. Katalyse door inerte, 2-dimensionale (2D) koolstofnanomaterialen, zoals grafeen of grafiet, is zeer interessant door het grote specifieke oppervlak van deze materialen en de mogelijkheid tot karakterisatie via geavanceerde microscopie- en spectroscopiekarakterisatietechnieken. Het doel van dit project is om te ontdekken wat de mogelijkheden van grafietpoeder zijn om chemische reacties aan het oppervlak te beïnvloeden. Hiervoor gebruiken we een unieke benadering die uitgaat van een combinatie van zelf-assemblage op het oppervlak, synthese in bulk en state-of-the-art microscopietechnieken. Door de zorgvuldige keuze van de chemische reacties en de startproducten, en het in acht nemen van de rol die intermoleculaire interacties en molecule-substraat interacties spelen, verwachten we unieke controle over de opbrengst en de selectiviteit van deze reacties.

Datum:21 aug 2019  →  Heden
Trefwoorden:nanochemistry, catalysis, organic synthesis
Disciplines:Organische chemische synthese, Oppervlakte- en interfacechemie, Katalyse
Project type:PhD project