https://frisr4.researchportal.be/portal-rest/projectpage/0f3a1acf-8f1b-4f16-bd05-102e4ce1350c GuzzleHttp\Client Ondersteuning naar lijmverbinding testen en niet-destructieve controle | FRIS onderzoeksportaal
< Terug naar vorige pagina

Project

Ondersteuning naar lijmverbinding testen en niet-destructieve controle (IWT539)

De instelling 'VUB' en het ' Flanders' Drive cvba' hebben voor het project ' Ondersteuning naar lijmverbinding testen en niet-destructieve controle. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Datum:1 okt 2010 →  31 mrt 2012
Trefwoorden:Non Destructive Testing, Material Characterisation, Structural Analysis Using Finite Element, Mixed Numerical/Experimental Methodes
Disciplines:Burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwkunde, Materiaaltechnologie