< Terug naar vorige pagina

Project

Niet-evenwichtsaspecten van fysieke kosmologie

De hoofdvraag van het doctoraatswerk is te onderzoeken hoe gravitatiegraden die niet in evenwicht zijn de fysieke processen in het vroege tijdperk van het heelal beïnvloeden. Het promotie onderzoek zal zich eerst richten op het vroege heelal en de vraag stellen hoe gravitationele vrijheidsgraden een niet-evenwichtige achtergrond of medium hebben gevormd voor de materie- en energie-evolutie van de universum. Een eerste hypothese die moet worden aangescherpt en geverifieerd, betreft de verstoringen van de Planck-wet. We vermoeden dat de laagfrequente overvloed in de kosmische microgolfachtergrond zoals waargenomen door b.v. ARCADE II-missie, heeft zijn oorsprong in niet-evenwichtseffecten. Ten tweede richten we ons op de aanwezigheid van suprathermische staarten in de elektronensnelheidsverdeling in ruimteplasma's. Hier vermoeden we dat een nuttig verband met actieve snelheidsprocessen aanleiding geeft tot stochastische versnelling in Taylor-dispersie. De hoge energielokalisatie in elektronische vrijheidsgraden zal, wanneer gekoppeld aan een turbulent elektromagnetisch veld, aanleiding geven tot een overvloed aan hoogenergetische elektronen. Een derde thema is de waargenomen recente versnelde uitdijing van het heelal. De kiemen van structuurvorming en fluctuaties weg van evenwicht kunnen belangrijke ingrediënten zijn bij afwijkingen van een gemiddeld veldbeeld.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:nonequilibrium, cosmology
Disciplines:Statistische mechanica
Project type:PhD project