< Terug naar vorige pagina

Project

Neurale decodering voor brain-machine interfaces

Brain-computer interfaces maken communicatie mogelijk tussen het menselijke brein en een externe machine, meestal een computer. Men kan een onderscheid maken tussen invasieve of intracraniale en non-invasieve brain-machine interfaces (BMIs). In het gebied van de intracraniale BMIs is de aandacht vooral gevestigd op registraties in het motorisch systeem.

Het doel van dit project is de decodering van neurale signalen die geregistreerd werden in andere corticale gebieden zoals de visuele cortex, de premotorische cortex of spraak gerelateerde corticale gebieden. Data uit de visuele cortex kan gebruikt worden om het beeld waarnaar gekeken wordt te reconstrueren. Met behulp van gedecodeerde signalen uit de premotorische cortex kan een externe actuator aangestuurd worden. Tenslotte kan data geregistreerd in spraak gerelateerde gebieden gebruikt worden om woorden te decoderen tijdens het (stilzwijgend) lezen van teksten. Er zal onderzocht worden welke decoderingstechnieken in elke situatie het meest geschikt zijn.

Datum:1 aug 2018  →  30 apr 2019
Trefwoorden:Brain Computer Interface, Brain Machine Interface
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Biomechanica
Project type:PhD project