< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een duurzaam en dynamisch beheer van activiteiten in de diepe ondergrond

Maatschappelijke uitdaging:De diepe ondergrond is een waardevolle maar kwetsbare hulpbron die zorgvuldig moet worden beheerd. Momenteel worden activiteiten in de diepe ondergrond ad-hoc toegewezen en lopende onderzoeken naar ondergrondse activiteiten (bijvoorbeeld CCS, aardwarmte) focussen louter op de technologie. De diepe ondergrond wordt niet beschouwd als een geologische hulpbron die op eenduurzame en dynamische manier beheerd moet worden, gegeven geo-technische en economische onzekerheden. Uitdagingen hebben betrekking op i) de druk die het gebruik van geologische hulpbronnen uitoefent op de geologische en biofysische omgeving, ii) oneerlijke verdeling van geologische rijkdommen, iii) falende beleidsinstrumenten, en iv) onzekerheden.DoelstellingEr zal een interinstitutioneel team van doctorandi en contractonderzoekers opgericht worden onder leiding van de FED-tWIN-onderzoeker. De doorlooptijd van 10 jaar wordt gebruikt om me te specialiseren in i) het definiëren van een geologisch en duurzaamomvang van het gebruik van de ondergrond rekening houdend met de interferentie van ondergrondse activiteiten, ii) de ontwikkeling van ondersteuningsmodellen voor geologische economische beslissingen om het behoud, de prioritering en rechtvaardigheid te evalueren van de toewijzingsprocedure van geologische hulpbronnen, iii) de beoordeling van collectieve bestuursstructuren waarmee moet worden omgegaan om milieueffecten te beheren, iv) de ontwikkeling van reële optiemodellen en adaptieve kaders voor gezamenlijk beheer rekening houdend met de onomkeerbare gevolgen van ondergrondse activiteiten, verschillende soorten onzekerheden, en de flexibiliteitsopties die bedrijven en beleidsmakers hebben. Deze solide kennisbasis zal internationaalgeavanceerd zijn en staat garant voor succesvol en langdurig onderzoek op het gebied van geologische en ecologische economieonder auspiciën van het KBIN en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen).
Datum:15 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:MILIEU-ECONOMISCHE ANALYSE, GEOLOGIE, INTERDISCIPLINAIRE BENADERING, MODELLEN VAN BESLUITVORMING
Disciplines:Geotechnische en omgevingsingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie, Ontwikkelingsplanning en -beleid, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering
Project type:Samenwerkingsproject