< Terug naar vorige pagina

Project

Multinationals in Europa tussen flexibiliteit en zekerheid. Een comparatieve studie over de invoering en de gevolgen van 'flexicurity' toepassingen op ondernemingsniveau.

In dit project wordt het concept 'flexicurity' empirisch bestudeerd op het niveau van de onderneming. Dit is een belangrijke leemte in de huidige flexicurity literatuur, die sterk normatief is en zich voornamelijk op het macroniveau richt. In het bijzonder zal het project de introductie en coördinatie van beleid en toepassingen op ondernemingsniveau, die de verhoging van flexibiliteit en zekerheid beogen, onderzoeken in België en Nederland. Dit zal gebeuren in een vergelijkend crossnationaal en cross-sectorieel perspectief, waarbij de mate waarin institutionele structuren op macroniveau een impact hebben op de implementatie van dergelijke toepassingen zal worden geanalyseerd. Deze vergelijkende analyse zal echter ook de capaciteit van sociale actoren (management, vakbonden en werknemersvertegenwoordigers) op ondernemingsniveau om flexicurity toepassingen te creëren en coördineren in rekening brengen. Drie onderzoeksvragen worden gesteld: (1) Welke flexicurity toepassingen kunnen op ondernemingsniveau worden geobserveerd? (2) Welke processen bevorderen of verhinderen de implementatie ervan en hoe worden deze gecreëerd? (3) Wat zijn de gevolgen voor verschillende werknemersgroepen in termen van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden? Deze vragen zullen worden beantwoord met behulp van kwalitatieve casestudies en een survey onder de werknemers. De bestudeeerde cases zijn lokale vestigingen van multinationale bedrijven in Europa.
Datum:1 jan 2011  →  31 dec 2014
Trefwoorden:Comparative European employment relation, Labour market flexibility, Management policies, Trade unions, Collective bargaining, Employment practices, Flexicurity, Multinationals
Disciplines:Sociologie van organisaties en beroepen