< Terug naar vorige pagina

Project

Multimodale moleculaire beeldvorming van ischemische hartziekte en hartfalen

Gedurende de laatste decennia hebben belangrijke technologische ontwikkelingen in zowel de hardware als software van medische nucleaire beeldvorming haar positie op het gebied van niet-invasieve cardiale beeldvorming versterkt en uitgebreid. Zowel single-foton emissie computertomografie (SPECT) als positron emissie tomografie (PET) worden ingezet voor de beoordeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Dit doctoraatsonderzoek was bedoeld om inzicht te verkrijgen in enkele nieuwe mogelijkheden in nucleaire cardiologie om perfusie en metabolisme te beoordelen die kunnen helpen bij de diagnose van coronair lijden (CAD) en therapiebegeleiding in de context van hartfalen (HF).

Een doel van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe de beoordeling van perfusie en glucosemetabolisme, met respectievelijk 13N-NH3 en 18F-FDG PET, kan helpen om de pathofysiologie van linkerventrikel (LV) remodelering te ontrafelen bij HF patiënten met linker bundeltakblok (LBBB) die in aanmerking komen voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) en of PET kan helpen om de therapie response van CRT-implantatie bij HF-patiënten betrouwbaar te voorspellen.

Een tweede focus van het onderzoek was de recent geïntroduceerde cardiale SPECT-camera’s uitgerust met cadmiumzinktelluride (CZT) detectoren, die voor het eerst de mogelijkheid bieden om myocardperfusie met SPECT te kwantificeren en daardoor mogelijks het management van patiënten met CAD kunnen verbeteren.  Desondanks de nadelen van klinisch beschikbare SPECT-perfusietracers, zoals de onderschatting van perfusie bij hoge debieten, hernieuwden we onze interesse in 99mTc-teboroxime - een perfusietracer met gunstigere kenmerken, die lange tijd van de markt was gehaald vanwege zijn te snelle kinetiek in vergelijking met de trage SPECT-camera’s. In dit onderzoeksproject onderzochten we of de snelle kinetiek van 99mTc-teboroxime een voordeel kan bieden voor de nieuwe SPECT CZT-camera en hebben we de prestaties om myocardperfusie te kwantificeren geëvalueerd.

Datum:1 jan 2017  →  29 mei 2020
Trefwoorden:SPECT, PET, ischemic heart disease
Disciplines:Medicinale producten, Medische beeldvorming en therapie
Project type:PhD project