< Terug naar vorige pagina

Project

Multidimensionale hyperspectrale beeldvorming ter determinatie en kwantificatie van plantfenotypes in land- en tuinbouw

Verhoogde (a)biotische stress bij gewassen, wetgeving en een negatieve perceptie op agrochemicals zijn drijfveren voor het ontwikkelen van bio-gebaseerde strategieën met als doel de veerkracht van gewassen te verhogen. De integratie van circulaire economie bij productieprocessen heeft bovendien geleid tot valorisatie van reststromen via ontwikkeling van biostimulanten. De lokale verankering van productieketens leidt tot opwaardering van gewassen zoals hennep voor kwaliteitsvolle textielvezels. Om te anticiperen op deze marktverschuivingen zal multispectrale beeldvorming worden ontwikkeld met als doel: (i) presymptomatische stress visualiseren, (ii) plantengezondheid monitoren (iii) de impact van biopesticiden/biostimulanten nagaan. Daarnaast zullen (iv) beeldverwerkingstools ontwikkeld worden om het rotingsproces in hennep te monitoren voor textieltoepassingen. Deze O&O pijlers leiden tot noodzakelijke instrumenten voor onze industriële partners en voor toegepast academisch onderzoek.
Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:plant fenotypering, multidimensionale beeldvorming, (a)biotische stress, land- en tuinbouw, biostimulants
Disciplines:Fytopathologie, Plantenecologie, Plantenmorfologie, -anatomie en -fysiologie, Computer vision, Textiel, Productie van landbouwgewassen niet elders geclassificeerd, Gewasbescherming in de tuinbouw