< Terug naar vorige pagina

Project

Muismodellen voor karakterisatie en manipulatie van de dysfunctionele CD4/DC/CD8 axis in colorectale kanker

Cytotoxische CD8 T cellen kunnen kankercellen uitschakelen. Immuuntherapieën die dit proces bevorderen worden momenteel klinisch toegepast, maar tot nu toe is het onvoorspelbaar of de therapie zal aanslaan bij de patiënt. Recente studies in muizen hebben aangetoond dat CD4 cellen een cruciale rol vervullen om CD8 T cellen te helpen bij het uitschakelen van tumorcellen wat dan verder versterkt kan worden door immuuntherapie. Meer specifiek in de darm heerst er immunologische tolerantie door de aanwezigheid van darmbacteriën met specifieke CD4 cellen en DC waarbinnen colon tumoren ontwikkelen en wat dus ook de ontwikkeling en immuunstatus van de tumor beïnvloedt. Het doel van dit project is om de status van CD4, DC en CD8 cellen te karakteriseren en manipuleren in muis modellen voor colorectale kanker met het doel om cytotoxische CD8 T cellen te activeren om kankercellen uit te schakelen bij immuuntherapie. Aangezien meer dan 90% van de patiënten met colerectale kanker geen baat heeft bij de huidige vormen van immuuntherapie, kunnen de resultaten van dit project onmiddellijk gebruikt worden om effectievere strategieën te ontwikkelen. Dit project zal de kennis van bestaande immuun celtypes in de darmen gevoelig uitbreiden en daarnaast een aantal innovatieve technieken ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in een scala van tumoren.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:tbd, CD4/DC /CD8 dysfunction, colorectal cancer therapy
Disciplines:Gastro-enterologie, Adaptieve immunologie, Kankerbiologie