< Terug naar vorige pagina

Project

Modifying graphene by nanostructuring via molecular self-assembly

Dit onderzoek spitst zich toe op het gebruik van chiraliteit als middel om verschillende aspecten van supramoleculaire assemblage aan het grensoppervlak tussen een vloeistof en grafiet te onderzoeken. Een populaire klasse van moleculen in de studie van supramoleculaire zelf-assemblage aan oppervlakken, de gealkoxyleerde dehydrobenzo[12]annuleen (DBA) derivaten, staat centraal in dit werk. Er is reeds heel wat informatie over hun zelf-assemblagegedrag en ze kunnen redelijk gemakkelijk gefunctionaliseerd worden. Deze verbindingen vertonen een rijk fasegedrag. Vooral de lage-densiteit poreuze netwerken die ze vormen zijn heel interessant. In deze thesis bestuderen we de supramoleculaire chemie aan oppervlakken van chirale DBA derivaten en hun mengsels met achirale analogen. Het blijft een uitdaging om het zelf-assemblageproces te sturen aangezien alle aspecten die een rol spelen in het supramoleculaire zelf-assemblageproces aan oppervlakken nog niet ten volle gekend zijn. Het onderzoekt richt zich op de volgende vragen: 1) Wat zijn de dynamische processen die een rol spelen en wat is hun tijdschaal? 2) Kunnen meerdere zelf-assemblagemechanismen tegelijkertijd plaats vinden en hoe kan je die controleren? 3) Wat is er nodig om de monolaagstructuur uit te breiden naar de derde dimensie?

Datum:1 okt 2013  →  29 mrt 2017
Trefwoorden:Self-assembly, chirality, Scanning Tunneling Microscopy
Disciplines:Anorganische chemie, Organische chemie, Theoretische en computationele chemie, Andere chemie, Fysische chemie, Duurzame chemie
Project type:PhD project