< Terug naar vorige pagina

Project

MoBioS - Modulaire Biologische Sensoren voor Industriële Biotechnologie (MoBioS)

Industriële Biotechnologie maakt gebruik van micro-organismen om een waaier aan hoogwaardige enzymen, farmaceutica, brand- en voedingsstoffen en chemische bouwsstenen te produceren, die alomtegenwoordig en essentieel zijn in onze huidige maatschappij. Micro-organismen omvormen tot zoU+2019n efficiënte Microbiële Celfabrieken (MCFs) is echter nog steeds arbeidsintensief en tijdrovend vanwege het ontbreken van sensoren voor real-time, on-line detectie en kwantificatie van belangrijke producten in deze MCFs.

Omdat huidige methoden deze strenge criteria niet behalen, zijn nieuwe sensoren noodzakelijk om de Design-Bouw-Test-Leer cyclus voor MCFs, en dus ook duurzaam productontwikkeling, tot een nieuw niveau te tillen en te versnellen.

U+201CIf you can not measure it, you can not improve itU+201D (Lord Kelvin)

Biologische sensoren (BioS) hebben het potentieel om deze bio-engineering cyclus te verbeteren en te versnellen omdat zoU+2019n sensoren genetisch geïntegreerd zijn in de MCFs zelf en een gemakkelijk te meten biologisch outputsignaal genereren, zoals fluorescentie, proportioneel met wat er binnen of buiten de celfabriek gebeurt. Op deze manier, wordt het broodnodige detectievermogen direct aan de MCFs zelf gegeven.

Het eerste doel van dit project is het valideren van de technologische haalbaarheid en efficiëntie van een nieuwe, Modulaire methode om Biologische Sensoren te ontwikkelen, MoBioS, ter voorbereiding van het genereren van IP binnen dit project.

Het tweede doel van dit project is het identificeren van de beste valorisatie- en marktstrategie voor MoBioS met het oog op een mogelijk spin-off bedrijf.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Biologische Sensoren, Genetisch gemodificeerde micro-organismen, Industriële Biotechnologie
Disciplines:Diagnostiek van industriële biotechnologie, Fermentatie, Industriële microbiologie, Synthetische biologie, Industriële moleculair engineering van nucleïnezuren en eiwitten