< Terug naar vorige pagina

Project

Milieukundig en economisch verantwoord fosforgebruik in de landbouw (VLM FOSFOR)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit onderzoek in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij achterhaalt welk fosforniveau in de bodem dient aangehouden te worden, zodat er enerzijds geen fosfortekort optreedt voor het gewas, en zodat anderzijds de fosforverliezen naar het milieu beperkt zijn. Het gaat erom een delicaat en juiste evenwicht te vinden. Het doel is tegelijk om na die meetmethode te vinden die de fosforbeschikbaarheid voor zowel het gewas als voor fosforverliezen het best weergeeft. Op basis van de onderzoeksresultaten worden adviserende richtlijnen opgemaakt voor een duurzame fosforbemesting voor de Vlaamse bodems. In Vlaanderen bevatten heel wat landbouwgronden hoge hoeveelheden  fosfor. Die fosfor vormt één van de oorzaken van de hoge fosforconcentraties in Vlaamse wateren (eutrofiëring) waar het kan leiden tot algenbloei, vissterfte en verminderde waterkwaliteit.
Onderzoeksaanpak
We bekijken eerst welke methode het best is om de fosforbeschikbaarheid te bepalen. We doen dat aan de hand van een literatuurstudie en via empirische potproeven, lange termijn veldproeven en kolomproeven. De methode P-AL (extractie van bodem in ammoniumlactaat), die momenteel reeds in Vlaanderen wordt gebruikt, komt als beste methode uit de vergelijking, zo blijkt. We zoeken vervolgens de ideale streefzone voor P-AL, namelijk het bodemfosforniveau dat zowel voor de landbouw (optimale gewasopbrengst) als voor het milieu (beperkte fosforverliezen) aanvaardbaar is. Om dit streefniveau te bereiken stellen we bemestingsstrategieën op met behulp van een literatuurstudie, labo- en veldproeven. Zowel de bemestingstechnieken als de bemestingsdosissen gaan we daarbij evalueren.
Relevantie/Valorisatie
Op het einde van dit studieproject is ten eerste een grondige evaluatie ter beschikking van de huidige meetmethodes voor fosforbeschikbaarheid in de bodem. Een belangrijk resultaat van dit project is ten tweede de tool om wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen te geven voor gewenste bodemfosforgehaltes in Vlaamse bodems. Daarbij is een optimale bodem-pH zeer belangrijk. Er zijn nu adviezen en een code van goede praktijk uitgeschreven om deze optimale fosforniveaus te bereiken en te behouden. De maatschappelijke relevantie is dat Vlaanderen, indien deze aanbevelingen worden gevolgd, zowel qua technieken als qua hoeveelheden, kan overgaan naar een meer verantwoord fosforgebruik dat zowel goed is voor de landbouw als voor het milieu.
Datum:1 jan 2015  →  31 jan 2019