< Terug naar vorige pagina

Project

Meervoudige identiteiten in een laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad: Mechelen in de 15de en 16de eeuw.

Dit project wil door het analyseren van meervoudige identiteiten die stedelingen aannemen en (re)produceren een meer genuanceerde blik geven op de stedelijke samenleving dan het traditionele sociale en sociaal-culturele onderzoek toelaat. Voor de casus Mechelen in de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd zal worden nagegaan hoe stedelingen deze identiteiten construeren (o.a. door hun participatie in het middenveld van sociale organisaties), hoe ze die beleven op het publieke forum en hoe deze identiteiten worden ervaren in het collectieve geheugen (rituelen, historiografie en literatuur).
Datum:1 jan 2009 →  31 dec 2012
Trefwoorden:SOCIALE IDENTITEIT, SOCIALE STRUCTUUR, STADSGESCHIEDENIS, CULTUURGESCHIEDENIS
Disciplines:Geschiedenis, Talen, Literatuurwetenschappen