< Terug naar vorige pagina

Project

Meertalige praktijken in gespreksopeningen tussen onbekenden in de openbare ruimte (Duits / Frans / Italiaans)

Dit proefschrift onderzoekt hoe onbekende personen spontaan interactie aangaan in meertalige steden in Zwitserland, België en Italië. Op basis van videogegevens die moeten worden verzameld in officieel meertalige steden (bv. Tarvisio), langs taalgrenzen (bv. Basel) en in toeristische steden (bv. Gent), onderzoekt dit proefschrift hoe mensen de taal (talen) van het gesprek kiezen en onderhandelen bij het aanspreken van een onbekende persoon. Gebruikmakend van multimodale conversatieanalyse (Sacks 1992) en interactionele taalkunde (Couper-Kuhlen & Selting 2018), zal dit onderzoeksproject de volgende resultaten opleveren: (1) Het zal bijdragen aan de analyse van gespreksopeningen (Schegloff 1968, 1986) door systematisch rekening te houden met de belichaamde middelen van de individuen (De Stefani & Mondada 2018); (2) het biedt een gesitueerde analyse van taalcontact 'zoals het gebeurt' en laat zien dat de taalkeuzes van de sprekers samenhangen met de wederzijdse sociale categorisatie van de interactanten (Gumperz 1982); (3) het zal de stedelijke openbare ruimte beschrijven als een plaats van meertaligheid (Kallmeyer 1994, Redder et al. 2013), en daarmee het huidige imago van de openbare ruimte (vaak geassocieerd met onveiligheid) in de hedendaagse samenleving in twijfel trekken, door pro-sociale praktijken te laten zien. De specifieke focus van het proefschrift zal worden bepaald op basis van de fenomenen die tijdens het veldwerk te voorschijn komen in de audio- en video-opnames.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:interaction, linguistics, openings, multilingual cities
Disciplines:Linguïstiek niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project